0
Dikey perde ip ve zincir kontrollüdür. çekme ipi, bantların sağa ve sola devinim etmesini sağlar; zincir ise, bantları kendi ekseni etrafında 180 derece çevirmesini sağlar.

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments